Zapraszamy do udziału w konkursie


Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach Kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi „Elektroodpady – pomyśl zanim wyrzucisz”.

Aby wziąć udział w konkursie należy przystąpić do bezpłatnych szkoleń internetowych, które są dostępne na platformie e-learningowej www.elektroodpady.ews21.pl

Warunkiem odbycia szkolenia jest przyswojenie materiału merytorycznego określonego w wykładach i prezentacjach i zaliczenie wszystkich wymaganych testów. Regulamin szkoleń i konkursu Absolwenci szkoleń wezmą udział w konkursie edukacyjnym, polegającym na przejściu dodatkowych testów konkursowych. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów otrzymają nagrody.

Nagrody główne - robot kuchenny - otrzyma 15 osób, które uzyskają najwyższe punktacje. Pozostałe 50 osób otrzyma nagrody pocieszenia. Testy konkursowe odbędą się w październiku 2013 r.

Organizatorem kampanii jest Wydawnictwo Edipresse Polska S.A., przy współudziale Fundacji Promocji Gmin Polskich i Partnera wspierającego: Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. należącej do Grupy Remondis. Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW. © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.