Zmiana adresu

Blonie numer2
Przełom roku 2012 i 2013 okazał się dla firmy REMONDIS Electrorecycling bardzo pozytywny. W pierwszej kolejności nowoczesny zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Błoniu uzyskał pozwolenie zintegrowane, które potwierdza spełnianie zasad najlepszych dostępnych technologii (BAT) oraz minimalnego wpływu na środowisko naturalne. REMONDIS dysponuje tutaj m.in. nowoczesną technologią do przetwarzania sprzętu chłodniczego. Dodatkowo lokalizacja została uhonorowana przez samorząd gminy Błonie, który zmienił nazwę ulicy przy której mieści się zakład przetwarzania oraz Biuro Zarządu spółek REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. oraz Electro-System Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. na ul. Ekologiczną 2. Wskazuje to, że zarówno samorząd, jak i mieszkańcy doceniają wkład firmy REMONDIS w ochronę środowiska oraz proekologiczne działania firmy.

Prosimy o aktualizację danych korespondencyjnych w Państwa bazach informacyjnych oraz kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres Biura Zarządu (ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie). Dotychczasowe numery telefonów, faksu oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Z poważaniem, Zarząd REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.


 © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.