REMONDIS Electrorecycling dba o efektywność energetyczną

 

Auszugszertifikat1 RE

 

Auszugszertifikat2 RE

 

Zakłady przetwarzania REMONDIS Electrorecycling uzyskały certyfikaty potwierdzające, że spełniają wymagania normy DIN EN ISO 50001:2011 w odniesieniu do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Norma ISO 50001 została opracowana w odpowiedzi na potrzeby współczesnej gospodarki, dostrzegającej w efektywnym zarządzaniu energią możliwość realizacji w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju. Analiza wykorzystania energii oraz ciągłe dążenie do poprawy efektywności przyczynia się z jednej strony do ochrony środowiska naturalnego, z drugiej wpływa pozytywnie na ekonomię procesu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Systematyczne dążenie do optymalizacji zużycia poszczególnych nośników energii pośrednio redukuje emisję gazów cieplarnianych a także wpływa na wzrost świadomości ekologicznej pracowników.


 © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.