o firmie

 

   „Ochrona klimatu i zasobów        

   przyrody to cel niezwykle ważny

   dla Świata. Praktyczne systemy

   zbiórki i dobrze wyposażone

   zakłady przetwarzania w wielu

   krajach Europy przyczyniają się do

   osiągania tego celu.“

 
Recykling bez granic. Europejski zasięg

 

REMONDIS Electrorecycling posiada ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie zbiórki, przetwarzania, odzysku oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  
Zakłady przetwarzania prowadzone przez REMONDIS Electrorecycling prowadzone są m.in. w Austrii, Francji, Niemczech i Polsce. Systemy zbiórki posiadamy praktycznie w całej Europie.
Również w Polsce REMONDIS jest liderem w zakresie gospodarowania odpadami. Dzięki ogólnopolskiej sieci logistycznej oraz własnym nowoczesnym instalacjom do przetwarzania elektroodpadów, REMONDIS jest doskonałym partnerem dla wszystkich podmiotów, którym zależy na ekonomicznie efektywnej i prostej obsłudze. Gwarantuje profesjonalne usługi zgodne z obowiązującym prawem i spełniające standardy europejskie.
REMONDIS jest jedną z nielicznych firm, które są w stanie zapewnić producentom i importerom osiągnięcie wymaganych poziomów zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów zużytego sprzętu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Usługi, woda, surowce i energia dla milionów.
Grupa REMONDIS Od czasu jej powstania w 1934 r., REMONDIS AG & Co KG stała się międzynarodową firmą wiodącą na rynku wody i usług dla środowiska – w oparciu o solidne fundamenty tradycji rodzinnych. Firma posiada ponad 500 oddzialów i przedsiebiorstwa partnerskie w 21 krajach europejskich, jak równiez w Chinach, India, na Tajwanie i w Australii. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i tradycję rodzinnego przedsiębiorstwa, REMONDIS zawsze stawia na pierwszym miejscu dobro klientów. Wspólnie z nimi opracowuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, świadczy usługi dla gmin i samorządów, w sumie dla ponad 20 milionów mieszkańców i wielu tysięcy firm. W oparciu o wiedzę, nowoczesne systemy logistyczne i technologie opracowuje koncepcje gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi. REMONDIS rocznie zbiera, przetwarza i sprzedaje ponad 25 milionów ton surowców wtórnych. Więcej informacji na temat przedsiębiorstwa REMONDIS AG & Co. KG znajdą Państwo pod adresem:

wiecej www.remondis.com – w języku angielskim

 

REMONDIS posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nasze technologie zapewniają uzyskanie wymaganych w dyrektywie poziomów odzysku i recyklingu dla wszystkich grup odpadów

 

   REMONDIS Electrorecycling w  

   Polsce:
   -----------------------------------------

   wiecej Błonie
   wiecej Łódź


   REMONDIS Electrorecycling w 

   Europie:
   -----------------------------------------
   Niemcy

   wiecej Lünen
   wiecej Berlin
   wiecej Neumünster


   Francja
   wiecej Saint Thibault

   Austria
   wiecej Kematen/Ybbs© 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.