Kompleksowe usługi dla każdego.
Elastyczne zasady współpracy.

 

 

elektrokleingeraeterecycling

  ost Ustawodawstwo wymaga

  systematycznego zbierania i

  recyklingu urządzeń elektrycznych

  i elektronicznych. REMONDIS

  Electrorecycling tworzy warunki

  dla realizacji tego wymogu.

 

REMONDIS zbiera i zagospodarowuje wszystkie grupy sprzętu wymienione w dyrektywie WEEE. Są to m.in. duże i małe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia, zabawki, przyrządy medyczne i automaty do napojów. Należy podkreślić, że REMONDIS posiada także technologie do zagospodarowania odpadów niebezpiecznych: lodówek, telewizorów i monitorów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie kategorie, wszystkie urzadzenia

W ramach działalności działu elektrorecyklingu odbieramy wszystkie grupy i rodzaje urządzeń oraz wszystkie typy baterii i akumulatorów.

    >

   Kategorie sprzętu wg dyrektywy WEEE

Kategorie sprzętu elektrycznego

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 1.

Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 2.

Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 mm2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 3.

Lampy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 4.

Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 5.

Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 6.

Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

-----------------------------------------------------------------------------© 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.