Nowa technologia dla starych urządzeń.

 

 

e-schrott_demontage_03

  ost W procesie przetwarzania TV i

  monitorów najważniejsze jest, aby

  bezpiecznie oddzielić kineskopy i

  bezpiecznie usunąć - zawierający

  metale ciężkie - luminofor wiecej więcej


Dyrektywa WEEE stawia wysokie wymogi w zakresie technologii do przetwarzania i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki ”know-how” oraz nowoczesnym instalacjom jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu dla wszystkich grup odpadów.

REMONDIS Electrorecycling posiada aktualnie osiem dużych centrów odzysku i recyklingu. 

 

 

 

 © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.