Jeden system dla każdego
Wszystkie drogi prowadzą do REMONDIS

 

 

dienstleistungskonzepte 13

  ost Nasi klienci działają w całej

  Europie. My też. Pozwala to na 

  stworzenie dedykowanych 

  systemów zbiórki w skali 

  ogólnoeuropejskiej.

Nasi klienci są dla nas priorytetem.  Dlatego w zależności od sytuacji prawnej i zadań wyznaczonych przez ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dostosowujemy nasze systemy zbiórki - zarówno dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i jak i z gospodarstw domowych i jak i z firm i instytucji.

Organizacji odzysku
Aby wypełnić zapisane w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązki, Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego potrzebują silnego partnera, który będzie w stanie zrealizować:

 • zbieranie zużytego sprzętu bezpośrednio z gospodarstw domowych,
 • transport i magazynowanie zużytego sprzętu,
 • przetwarzanie, odzysk i recykling zużytego sprzętu.


REMONDIS znakomicie spełnia przedstawione wyżej warunki. Jako największa firma zajmująca się gospodarką odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Polsce docieramy do ponad 3 mln klientów indywidualnych. Posiadamy 33 oddziały na terenie całej Polski, sieć magazynów odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz wymagane prawem pozwolenia. Naszym dodatkowym atutem jest doświadczenie w przetwarzaniu, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz instalacje spełniające najwyższe światowe standardy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Producentów/importerów
Współpraca z REMONDIS zapewni Państwu wypełnienie wszystkich obowiązków zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. System będzie sprawny, przejrzysty i ekonomiczny, ponieważ będą Państwo mieli tylko jednego, doświadczonego partnera do rozmowy.

Dla wprowadzających sprzęt B2C (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz Organizacjom Odzysku oferujemy:

 • zorganizowanie sieci zbierania sprzętu i osiąganie wymaganych poziomów zbierania
 • zapewnienie przetwarzania sprzętu i osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
 • wykonywanie niezbędnej dokumentacji do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska


Dla wprowadzających sprzęt B2B (sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) oferujemy:

 • zapewnienie odbioru odpadów od użytkowników wg jednolitych standardów jakościowych i cenowych na terenie Polski
  • ilości minimalne nawet 200-300 kg
  • krótki czas odbioru: około 3 dni roboczych
  • różnorodne środki transportu (m.in. odbiór kontenerów samochodami hakowymi)
 • zapewnienie odbioru odpadów od użytkowników wg jednolitych standardów jakościowych i cenowych na terenie Polski
 • wykonywanie niezbędnej dokumentacji do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sieci handlowych
Gdy ustawa o "zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" zaczęła obowiązywać, punkty handlowe zobowiązane zostały do bezpłatnego odbioru od klienta zużytego sprzętu, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny (pod warunkiem, że nowy sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same, funkcje tzw. zasada 1:1 lub "stare za nowe"). W ramach współpracy REMONDIS może dostarczyć specjalistyczne pojemniki oraz zorganizować odbiór i właściwe zagospodarowanie zebranego materiału z dowolnego miejsca w kraju!
Odpady są następnie transportowane do miejsc przetwarzania, gdzie podlegają zgodnemu z prawem demontażowi, a następnie odzyskowi i recyklingowi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firm i instytucji
Jeżeli posiadają Państwo zużyty sprzęt w postaci komputerów, monitorów, urządzeń biurowych, czy świetlówek to trafili Państwo pod „właściwy adres”. REMONDIS chętnie przejmie wszelkie obowiązki związane z odbiorem i utylizacją odpadów i wykona je naprawdę kompetentnie. Do podstawowych zalet REMONDIS oprócz wysokiej jakości i elastyczności obsługi należy również jej kompleksowość. Proponujemy Państwu odbiór i zagospodarowanie:

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: monitorów, komputerów, drukarek, itp.
 • świetlówek, lamp kompaktowych i wyładowczych
 • baterii wszystkich typów
 • tonerów i kartridży


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jednostek samorządowych
Współpraca z jednostkami samorządowymi opiera się na następujących działaniach:

 • organizacja punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • obsługa punktów zbiórki
 • organizacja zbiórki odpadów ,,od drzwi’’ — tzw. ,,wystawka’’


REMONDIS posiada obecnie ponad 30 oddziałów na terenie Polski. Wszystkie spółki posiadają wymagane prawem pozwolenia oraz niezbędny sprzęt do odbioru i transportu wszystkich typów odpadów. Poszczególne oddziały realizują już zbiórkę odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W specjalnie utworzonych punktach odbioru, każdy mieszkaniec ma możliwość nieodpłatnego przekazania zużytych urządzeń oraz baterii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klientów indywidualnych
Zgodnie z projektem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest zobowiązany oddać go do:

 • sprzedawcy detalicznego lub
 • prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Osoby indywidualne mają możliwość bezpłatnego przekazania zużytego sprzętu w specjalnie przygotowanych przez REMONDIS punktach zbiórki.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na producentów i importerów urządzeń elektrycznych i elektronicznych obowiązek zorganizowania, sfinansowania, zbierania, odbioru, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Współpraca z REMONDIS zapewnia sprawny, przejrzysty i ekonomiczny system.

 © 2019 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.