electrorecycling_titel_spektrum

 

   „Ci, którzy myślą o przyszłości, już

   dziś muszą podejmować

   odpowiednie decyzje. W interesie

   przyszłych pokoleń powinniśmy

   kłaść duży nacisk na ochronę 

   klimatu i zasobów środowiska.“

 
Wszystko z jednego źródła.


Praktyczne systemy zbiórki i zaawansowana technologia to niezbędne warunki dla skutecznego recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. REMONDIS Electrorecycling spełnia powyższe warunki, co pozwala na odzysk surowców wtórnych, które z powodzeniem mogą być ponownie wprowadzone do obrotu. Umożliwia to  kompletny obieg materiałów, a co za tym idzie ochronę zasobów naturalnych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

e-recycling_hotlinenordSystemy zbiórki: Gwarantujemy efektywne systemy zbiórki.
wiecej więcej
e-geraete_aufbereitungnordTechnologie: Przetwarzamy wszystkie występujące na rynku urządzenia elektryczne i elektroniczne, usuwamy z nich elementy niebezpieczne oraz odzyskujemy cenne surowce, które są następnie zawracane do procesów produkcyjnych.
wiecej więcej
elektrorecycling_rohstoffenordSurowce: Odzyskane w procesie recyklingu materiały swoją jakością nie odbiegają od tych z zasobów naturalnych.wiecej więcej

 

 

 © 2017 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.