REMONDIS Electrorecycling

Kontakt

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. 
ul. Zawodzie 18 
02-981 Warszawa 

KRS: 0000208776
NIP: 631-22-89-539 
REGON: 276730380 
Numer rejestrowy BDO: 000002864 
Kapitał zakładowy: 1.751.250 zł w całości opłacony

Centrala Zarządu
REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o.
ul. Ekologiczna 2
05-870 Błonie

Tel.: +48 22 755 62 24  
Fax: +48 22 205 04 06
Email: blonie@remondis.pl


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. w celu otrzymania odpowiedzi na przesłany formularz. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, 02 - 981 Warszawa, NIP: 6312289539, REGON: 276730380. Zobacz więcej >>

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, 02 - 981 Warszawa, NIP: 6312289539, REGON: 276730380.
  2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.electro@remondis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania/zgłoszenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie/zgłoszenie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, wskazanego przez Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
   • podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
   • podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.remondis-electro.pl, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
   • innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularz kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
  7. Ma Pani/Pan prawo do:
   • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

  << Pokaż mniej